Rühmas on 6 – 7aaastased lapsed

Õpetajad: Nele Mägi, Galina Knjazeva

Õpetaja abi:  Liidia Riistan

Liikumisõpetaja: Epp Alekõrs

Muusikaõpetaja: Gerli Jõgi