Laps läheb kooli

Koolieelse lasteasutuse seadusest lähtudes väljastab Rannu Lasteaed lasteasutuse õppekava läbinud lapsele koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused ja välja on toodud nii lapse tugevused kui ka arendamist vajavad küljed.

Lapsevanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

Related Post

2021a. Suvine töökorraldus Rannu Lasteaed Naerupesas: Alates 01.juuni – 22. juuni töötab 2 rühma: Sipalgate rühm. Liituvad Mesimumm rühma lapsed Ämblikute rühm. Liituvad Lepatriinu rühma lapsed. 25.juuni – 02.juuli töötab