Uudised Kodukord

Kodukord

Related Post

Laps läheb kooliLaps läheb kooli

Koolieelse lasteasutuse seadusest lähtudes väljastab Rannu Lasteaed lasteasutuse õppekava läbinud lapsele koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused ja välja on toodud nii lapse tugevused kui ka arendamist vajavad küljed. Lapsevanem esitab