Rühmas on 2 – 3aaastased lapsed

Õpetajad: Katrin Metsa, Riina Mustjõgi (õpetaja assistent)

Õpetaja abi: Moonika Põldoja

Liikumisõpetaja: Epp Alekõrs

Muusikaõpetaja: Gerli Jõgi