Rühmas on 2 – 3aaastased lapsed

Õpetajad: Annika Hõlpus, Riina Mustjõgi (õpetaja assistent)

Õpetaja abi: Marje Koort

Liikumisõpetaja: Epp Alekõrs

Muusikaõpetaja: Gerli Jõgi